Online Psikolog Nedir?

Online psikolog desteği veya online psikolojik danışmanlık, terapi sürecinin sanal ortam üzerinden yürütülmesiyle gerçekleşmektedir. İnternetin yaygın kullanımıyla birlikte online terapi de geçmiş yıllara kıyasla oldukça artmıştır. Sanal ortam üzerinden en yaygın olarak kullanılan terapiler e-posta üzerinden, telefonla gerçekleştirilen ve görüntülü konuşma yoluyla gerçekleştirilen terapilerdir. Son dönemlerde oldukça yaygınlaşan online terapi yöntemi, uzak mesafede veya şehir dışında oturan danışanlar tarafından oldukça sıklıkla kullanılmaktaydı.

Günümüzdeyse içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle yüz yüze yapılan görüşmelerin olabildiğince kısıtlı tutulmaya çalışılması nedeniyle bireyler yapacakları görüşmelerin büyük bir bölümünü olabildiğince online olarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha önceleri de fiziksel koşullar nedeniyle yüz yüze terapiye gelemeyen danışanlar online terapi hizmeti alabilmekteydi, ancak içinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle online psikolog desteiine başvurular oldukça artmıştır.

Pandemi döneminin getirdiği problemlerden biri de kaygı bozukluklarındaki artıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde kaygı bozukluğu olan ve yatkınlığı olan bireylerin semptomlarında artış görülmesi yadsınamaz bir durumdur. Bunun beraberinde diğer bazı psikolojik rahatsızlıklarda da büyük ölçüde artış görülmektedir. Bu sebeple psikolojik destek ihtiyacı büyük ölçüde artmıştır. Bireyler yüz yüze görüşmeler olabildiğince aza indirgemeye çalıştıkları için bazı rahatsızlıklar göz ardı edilebilmekte ve tedavi süreci aksayabilmektedir. Pandemi nedeniyle hastanelere veya doktorlara gidemeyen bireylerin fizyolojik kökenli rahatsızlıklarının tedavisi aksayabildiği gibi, danışmanlık merkezlerine gidemeyen bireylerin de terapi süreçleri aksayabilmektedir. Bu nedenle, psikolojik danışmanlık merkezlerine gidemeyen bireyler terapi süreçlerini aksatmamalı ve online psikolog terapisinden yararlanmayı denemelidir.

Online danışmanlık, bazen geleneksel danışmanlıktan daha ekonomik olması nedeniyle de tercih edilebilmektedir. Online terapi, günümüzde oldukça popüler bir seçenek haline gelmiştir ve bu terapi şekli geleneksel terapiden çok da farklı değildir. Hem online terapi desteği veren hem de yüz yüze terapi desteği veren psikologlar, danışanlarına profesyonel yardım sağlar ve terapötik destek sağlamak için gerekli olan eğitime sahiplerdir.

Online Psikolog Nedir?
Online psikolog, bir diğer ifadeyle çevrimiçi destek sunan psikolog, bir merkezde göreceğiniz bir psikologdan farklı değildir. Online psikologlar da yüz yüze çalışan psikologlar gibi, psikoloji alanında eşit derecede mesleki eğitime ve becerilere sahiptir. Yıllar süren lisansüstü ve süpervizyon eğitiminden sonra, terapi desteği vermeye başlarlar. Online Psikologlar, yüz yüze destek olunabilen konuların büyük bir çoğunluğunda çevrimiçi olarak danışanlarına psikolojik destek sağlayabilir.

Online psikologlar en iyi tedavi yöntemini belirlemek için, danışanın nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığı hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için psikometrik testler uygulayabilir ve yorumlayabilir. Sonrasında, bireyin karşılaştığı sorunları ele almaya yardımcı olmak için, genellikle konuşma terapisi şeklinde gerçekleştirilen psikoterapi yöntemini kullanmaktadırlar. Online psikoloğun kullanacağı psikoterapi yaklaşımı da bireyin ihtiyacı ile doğru orantıda olmaktadır.

Online Terapiyle Yüz Yüze Terapinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Online terapideki artış başladığından beri en çok tartışılan sorulardan biri de online terapinin yüz yüze terapi kadar etkin olup olmadığı olmuştur. Birçok insanın kafasında sanal bir ortam üzerinden gerçekleştirilen terapide aynı verimliliğin alınıp alınamayacağı soruları vardır. Ancak son dönemlerde yapılan araştırmalar, online terapinin de yüz yüze terapi kadar etkili olabileceğini göstermektedir. Görüntülü konuşmalarla gerçekleşen bu yöntemde de terapistle danışan arasındaki terapötik ittifakın gerçekleştiği ve tedavinin etkin sonuçlar verdiği gözlenmiştir.

Online Terapi Kimler İçin Uygundur?
Unutulmamalıdır ki her danışan online terapi için uygun olmayabilir, böyle durumlarda mümkün olduğu ölçüde danışanlarla birkaç yüz yüze görüşme planlanabilir ve sonrasında online terapiye geçilebilir. Online Psikologlar, çevrimiçi çalışırken belirli danışan gruplarıyla çalışmalarını hangi faktörlerin geliştireceğini veya engelleyeceğini dikkatlice değerlendirmeli ve bunları açıkça tanımlamalıdır. Terapistlerin, çevrimiçi hizmetlerden yararlanma olasılığı düşük olan, ek risk altında olabilecek veya çevrimiçi çalışma konusunda yetkin olmayan danışanları belirlemek için uygun tedavi öncesi değerlendirme gibi sağlam prosedürlere sahip olması özellikle önemlidir.

Belirli sebeplerle yüz yüze terapi gerçekleştiremeyen bireyler terapi süreçlerinin aksamaması adına online psikolog terapisine devam etmelidir.